Едно влечете еден серво мотор надворешна машина за автоматско маскирање на ушите